Jaarvergadering

Tennisvereniging TC IJburg
24-4-2019 19:30 - 24-4-2019 21:00

Best Clublid,Het bestuur van Tennisclub IJburg nodigt u hierbij uit voor de jaarvergadering op woensdag 24 april 2019 om 19.30 uur in het clubhuis.
 De stukken voor de komende vergadering zijn hier te vinden.

A G E N D A

  1. Opening
  2. Goedkeuring notulen van de algemene vergadering van 10 april 2018
  3. Financieel verslag en verslag kascommissie
  4. Benoeming kascommissie 2019
  5. Verkiezing bestuurslid: penningmeester
  6. Vaststelling contributie 2020
  7. WVTTK
  8. Sluiting 
Voor de functie penningmeester draagt het bestuur Jan Gillis voor.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 778 1671

Tennisvereniging TC IJburg

Zandzeggestraat 1
1087 SL Amsterdam