Oproep Jaarvergadering

08 juni 2020


Het bestuur van Tennisclub IJburg nodigt u hierbij uit voor de jaarvergadering op dinsdag 23 juni om 19:30 uur.

Door de beperkende maatregelen in verband met Corona zal de jaarvergadering dit jaar online plaatsvinden. Stuur een email naar [email protected] met het verzoek deel te nemen om de link voor de online vergadering te ontvangen.

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf dinsdag 9 juni hier te vinden.

Agenda:

  1. Opening
  2. Financieel verslag en verslag kascommissie
  3. Benoeming kascommissie 2020
  4. Verkiezing bestuurslid: penningmeester
  5. Vaststelling contributie 2021
  6. Stand van zaken
  7. WVTTK
  8. Sluiting

Voor de functie penningmeester draagt het bestuur Paul van den Belt voor.

Nieuwscategorieën