Voorjaarscompetitie Senioren 2021

16 november 2020


De inschrijving voor de voorjaarscompetitie is geopend. Je kunt je als team inschrijven tot 10 december 2020. Mocht je competitie willen spelen, maar heb je geen team, dan kan de competitiecommissie kijken of er ergens een geschikte plek voor je is, of dat je als invaller kunt meespelen bij bepaalde teams. 
 
Op donderdag- en vrijdagavond zijn er veel teams die willen spelen, en moet er dus geloot worden. Op donderdag zijn er 4 plekken, op vrijdag 12. Om zoveel mogelijk teams de kans te geven mee te doen, heeft elk team nu 1x het recht om te spelen, dus of in het voor- of in het najaar. Damesdubbelcompetitie kan ook op woensdag- en vrijdagochtend gespeeld worden, dus als je overdag kan is dit ook een optie.
 
Tot nu toe hoefde er voor de zaterdag niet geloot te worden, maar wellicht gebeurt dat dit jaar wel en moeten er 1 of 2 teams worden uitgeloot. De teams in de hogere klassen, waar de club verworven rechten heeft, worden het eerst ingevuld. 
 
Op zondag wordt er jeugdcompetitie gespeeld en is er maar beperkt plek voor seniorenteams. Bij te veel inschrijvingen, gaat de jeugd voor.
 
 
 
 
 

Nieuwscategorieën