Voorzitter Horecacommissie

Tennisclub IJburg bestaat ruim tien jaar en heeft ongeveer 1100 leden.

Als voorzitter van de Horecacommissie ben je onderdeel van het bestuur van TC IJburg:  leden die de vereniging een warm hart toedragen en samen met een grote groep vrijwilligers zorgdragen voor alles wat er in, op en rond de vereniging gebeurt.  

Wat verwachten we van de voorzitter van de Horecacommissie? 

 • Je bent een teamplayer en kunt verbinden.
 • Je vormt een commissie met een aantal vrijwilligers waarin de verschillende taken in goed onderling overleg worden verdeeld.
 • Je beschikt over  horeca ervaring en deskundigheid (cafe/restaurant).
 • Je bent het aanspreekpunt voor allerlei ad-hoc vragen van en afstemming met de bar/clubhuis manager(s).
 • Je hebt regulier (eerst wekelijks, later maandelijks) overleg met de bar/clubhuis manager(s) over gerichte acties (korte termijn/langere termijn) voor verdere verbetering (operationeel/financieel) van de exploitatie.
 • Je coördineert met de Voorzitter Parkbeheer of Voorzitter Evenementen en/of andere bestuursleden daar waar het de exploitatie van het clubhuis/bar betreft.

Verantwoordelijkheden van de Horecacommissie

 • Verantwoordelijk voor het horecabeleid en aanspreekpunt van de bar/clubhuis manager(s).
 • Zorg voor een opgeruimd, schoon en sfeervol clubhuis/bar.
 • Zorg voor een service, assortiment en prijs die past bij de ambities van TC IJburg.
 • Zorg voor de naleving van de wet- en regelgeving voor het clubhuis.


Hoeveel tijd ben je hiermee kwijt?

Je zult ongeveer 2 uur per week kwijt zijn aan deze functie. Je bent uiteraard vrij je eigen tijd in te delen. Soms kost het wat meer tijd, bijvoorbeeld vlak voor of tijdens evenementen, soms wat minder.
Het bestuur komt eens per maand op dinsdagavond bijeen voor een vergadering in het clubhuis. 

Wat krijg je ervoor terug?

 • Het belangrijkste is de voldoening die je krijgt door het inzetten van je talenten voor de vereniging en de tennissport. Verenigingen spelen een belangrijke rol in de sociale cohesie in buurten. TC IJburg is daarop geen uitzondering en zo doe je dus ook iets voor de lokale gemeenschap.
 • Je werkt samen met de rest van het bestuur. Een leuke en inspirerende club mensen die allemaal bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken om er iets moois van te maken.
 • Je krijgt je vrijstelling van contributie en bardienst en je wordt uitgenodigd voor het jaarlijkse vrijwilligersdiner.  

Ben je geinteresseerd of wil je eerst meer weten? Stuur dan een mail naar: [email protected]