Veilig sportklimaat

Van alle sportorganisaties in Nederland wordt verwacht dat zij voldoen aan de Code Goed Sport Bestuur, het kompas voor integer en maatschappelijk verantwoord bestuur. Zo zorgen bestuur en vereniging samen voor een veilige, eerlijke en vitale sportomgeving op de club waar iedereen zich thuis voelt.

In dat kader hebben we bij TC IJburg gedragscodes opgesteld (zie onder), een vertrouwenscontactpersoon aangesteld en de VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) verplicht gesteld voor vrijwilligers en professionals. Hierdoor zijn we nog beter in staat om op onze club een veilig en prettig sportklimaat te waarborgen.

Het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) ondersteunt ons daarbij. CVSN heeft tot doel de sociale veiligheid bij sportclubs te bevorderen en biedt verenigingen de tools om dit zo goed mogelijk in te richten.   

 

Gedragscode trainers TCIJburg.pdf Gedragscode bestuurders TCIJburg.pdf