Vertrouwenscontactpersoon

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste contact op de club wanneer iemand te maken krijgt met voor hem of haar grensoverschrijdend gedrag. Je kunt bij de VCP terecht voor een eerste vertrouwelijk gesprek.

De aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon is een belangrijke ondersteuning voor een veilig sportklimaat

Grensoverschrijdend gedrag

Dit is een ruim begrip in de sport. We spreken van grensoverschrijdend gedrag als er sprake is van ‘Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd (Sporttuchtrecht Blauwdruk SI, 2018).’

Dit gedrag kan verschillende vormen aannemen, zoals agressie, pesten, discriminatie of (seksuele) intimidatie. Maar ook matchfixing, doping en integriteitsschendingen, zoals fraude of belangenverstrengelingen zijn zaken die niet in een gezond sportklimaat thuishoren.  

Vertrouwenscontactpersoon bij TC IJburg

Het bestuur heeft Michelle Burer bereid gevonden om de rol van VCP op zich te nemen. Michelle is in het dagelijks leven (executive) coach, organisatieadviseur en teamcoach en gewend om persoonlijke gesprekken te voeren en met vertrouwelijke informatie om te gaan.

Wat doet de VCP?

De VCP is geen lid van het bestuur van TC IJburg en opereert geheel onafhankelijk. Je kunt bij haar terecht voor een eerste gesprek. Ze neemt je serieus, luistert naar je verhaal en wijst je de weg naar mogelijke oplossingen of vervolgstappen.

Wie kunnen terecht bij de VCP?

Alle leden (senioren en junioren), medewerkers, vrijwilligers, trainers en eventueel andere externe partijen die met de vereniging te maken hebben kunnen terecht bij de VCP.

Hoe is de VCP te bereiken?

VCP Michelle Burer is bereikbaar via: [email protected]

De VCP staat in nauw contact met het Centrum voor Veilige Sport Nederland (CVSN), maar je kunt het CVSN uiteraard ook rechtstreeks benaderen, via telefoonnummer: 0900 20 25 590 of kijk op centrumveiligesport.nl.