Wil jij padellen bij TC IJburg?

27 april 2024


Padel is de snelst groeiende sport in Nederland. Misschien sla je zelf weleens een padel balletje of zou je dat graag eens doen. Mogelijk wil je zelfs ergens lid worden. Vooral dat is in de regio Amsterdam erg lastig. Het grootste aanbod is namelijk commerciële verhuur. Wij zijn het daarom als een mooie kans om padel in clubverband aan te bieden. Ook de gemeente en de KNLTB staan hier positief tegenover.  

Om de plannen en vergunningsaanvraag beter uit te werken, willen we de animo, de behoeften en verwachtingen voor padel peilen onder onze leden en andere mogelijk geïnteresseerden. Daarom verzoeken we je vriendelijk om deze peiling in te vullen (zie link onderaan). Alle senior leden hebben hierover ook een mail ontvangen. Het invullen kost je slechts 2 minuten. 

De plannen
Het idee is om 3 (verlichte) padelbanen aan te leggen achter de tennisbanen, tussen de tennishal en de kanoclub. Daardoor denken we ook de geluidsoverlast voor omwonenden te minimaliseren.  

 
3 padelbanen en 1 oefenmuurtje naast de tennishal


De kosten
Het aanleggen van padelbanen vergt een behoorlijke investering. Dit betekent dat er een apart lidmaatschap voor padel komt. Volgens de richtlijnen van de KNLTB is er op 3 banen plaats voor ruim 200 leden. Om de investeringen te kunnen financieren moeten de lidmaatschapskosten ongeveer gelijk zijn aan het huidige tennislidmaatschap (€ 280,- per jaar). We streven naar een mix van nieuwe leden en bestaande tennisleden. Padel wordt onderdeel van TC IJburg. Activiteiten zoals toernooien, competitie en padellessen (via de tennisschool Muller&vanDijk), zullen dan natuurlijk niet ontbreken.  

De planning
Wij schatten in dat de plannen in het tweede kwartaal van 2025 gerealiseerd kunnen worden. Tijdens de algemene ledenvergadering van TC IJburg in september worden de status en de plannen voor padel op IJburg verder toegelicht.

We zijn zeer benieuwd naar jouw mening.

Alvast hartelijk dank voor je medewerking!

Namens TC IJburg, de Padelcommissie

Nieuwscategorieën