Voorzitter Technische Commissie

TC IJburg bestaat ruim tien jaar en heeft ongeveer 1100 leden. Als vereniging faciliteren we zowel de recreatieve speler als de meer prestatieve speler. Met de recente baanrenovatie waarbij vier banen zijn vervangen door gravel is het nu ook mogelijk om de laatste categorie beter te bedienen.

De laatste jaren is de belangstelling voor de KNLTB competitie zodanig toegenomen dat er geloot moet worden om deelname. Ieder seizoen doen weer ruim 50 teams mee namens TC IJburg. Als vereniging willen we ons graag verzekeren van een goed georganiseerde deelname aan de diverse KNLTB competities, van een een open toernooi waarin spelers van het nivo 1-2 uit komen en van een gedegen technisch beleid dat ruimte biedt aan zowel de recreatieve spelers als de ambitieuze (selectie)jeugd.

Als voorzitter van de Technische Commissie ben je onderdeel van het bestuur van TC IJburg: een team van leden die vereniging een warm hart toedragen en samen met een grote groep van vrijwilligers zorgdragen voor alles wat er in, op en rond de vereniging gebeurt.

Wat verwachten we van de voorzitter van de Technische Commissie? 

 • Je bent een teamplayer en kunt verbinden.
 • Je vormt een commissie met een aantal vrijwilligers waarin de verschillende taken in goed onderling overleg worden verdeeld.
 • Je beschikt over ervaring en deskundigheid betreffende tennistechnische zaken. 
 • Je overlegt af en toe met de KNLTB over tennistechnische zaken. Je onderhoudt contacten met andere verenigingen op het gebied van tennistechnische zaken.

Verantwoordelijkheden van de Technische Commissie zijn:

 • Verantwoordelijk voor het tennistechnische beleid en aanspreekpunt voor het wedstrijdtennis bij TC IJburg 
 • Aanspreekpunt voor de tennisschool voor vakinhoudelijk overleg
 • Ontwikkelt - in samenwerking met bestuurslid jeugdzaken/jeugdcommissie en de tennisschool - een jeugdselectiebeleid dat past bij de ambities van TC IJburg
 • Overlegt over behoefte aan baancapaciteit voor trainingen met de parkcommissie en de rest van het bestuur.
 • Geeft aan wie wanneer bepaalde cursussen kan/dient te volgen (Verenigingscompetitieleider (VCL), Verenigingstoernooileider (VTL), etc) 
 • Zorgt - in samenwerking met de VCL’s en de competitiecommissie - voor goede organisatie van de landelijke en regionale competitie (voorjaarscompetitie, zomercompetitie, najaarscompetitie, evt wintercompetitie), inclusief het eventueel regelen van extra baancapaciteit op locaties van derden
 • Zorgt - in samenwerking met de VTL’s en de toernooicommissie(s) voor een goed aanbod van wedstrijdtennis door organisatie van KNLTB toernooien zoals het open toernooi, het open jeugdtoernooi en de eventueel te organiseren (jeugd)ranglijsttoernooien

Hoeveel tijd ben je hiermee kwijt?

 • Je zult ongeveer 2 tot 3 uur per week kwijt zijn aan deze functie.
 • Je bent uiteraard vrij je eigen tijd in te delen. Soms kost het wat meer tijd (voor- en najaar) en soms wat minder (zomer en winter).Het bestuur komt eens per maand op dinsdagavond bijeen voor een vergadering in het clubhuis. 

Wat krijg ik er voor terug?

 • Het belangrijkste is de voldoening die je krijgt door het inzetten van je talenten voor de vereniging en de tennissport. Verenigingen spelen een belangrijke rol in de sociale cohesie in buurten. TC IJburg is daarop geen uitzondering en zo doe je dus ook iets voor de lokale gemeenschap. 
 • Daarnaast werk je samen met de rest van het bestuur. Een leuke en inspirerende club mensen die allemaal bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken om er iets moois van te maken.
 • Tot slot krijg je vrijstelling van contributie en bardienst en word je uiteraard uitgenodigd voor het jaarlijkse vrijwilligersdiner.

Ben je geinteresseerd of wil je eerst meer weten? Stuur dan een mail naar: [email protected]